#kaikillehyvä

Valtuustoaloite: Urheiluseurojen avustuksiin valmentajakoulutusta lasten ja nuorten ohjaukseen

Urheiluseurat tarvitsevat tukiavustuksia harrastustoiminnan ylläpitoon ja mahdollistamiseen. Lasten ja nuorten vanhemmat ovat useimmiten varainkerääjiä, talkoolaisia ja valmentajia silloin kun omat lapset osallistuvat mukaan toimintaan.

Nykyisin koetaan haasteelliseksi saada talkoovoimia urheiluseurojen toimintaan mukaan, ohjaajia ei ole riittävästi ja toimivat lyhyen aikaa, jotta syntyisi pitkäjänteistä valmennusta tavoitteellisempaankin urheiluun tarvittaessa. Syinä toki useimmiten on, että omat lapset jäävät pois toiminnasta joko iän tai muiden harrastusten takia sekä nykyisen vaativan työelämän tarpeiden tai paikkakunnalta muuton vuoksi tai muista henkilökohtaisista muutoksista johtuen.

Lisäksi monet vanhemmat kokevat epävarmuutta toisten lasten ohjaamisessa ja vastuissa. Monet urheiluseurat tarvitsisivat enemmän asiantuntijoita, jotka voisivat auttaa ja tukea liikunnallisesti lahjakkaita lapsia jatkamaan ja edistymään vaativammallekin kilpailutasolle sekä innostaa nuoria jatkamaan liikuntaa teini-iässä.

Seurojen avustusta voitaisiin kohdentaa ja laajentaa siten, että sitä voisi saada kouluttamalla esim. A-, B- ja C-valmentajatasoisia vetäjiä eri lajeihin. Olisi tärkeää, että ne jotka ohjaavat lapsia, heillä olisi hyvät valmiudet ja sitoutuminen ohjata lapsia ja nuoria vastuullisesti ja pitkäaikaisesti. Seurat voisivat myös tehdä valmennusyhteistyötä.

Harrastustoiminta on ennaltaehkäisevää työtä, jolla ennaltaehkäistään syrjäytymistä, tuetaan nuorten kasvua ja itsenäistymistä. Harrastustoiminta luo myös yhteenkuuluvuutta. Harrastuksen aloittamisen suurin yksittäinen este on harrastusten kustannukset. Opetus- ja kulttuuriministeriö on selvittänyt harrastamisen hintaan vaikuttavia tekijöitä erityisesti liikuntaharrastusten näkökulmasta. Selvityksessä nostettiin esille muun muassa lajiliittojen yhteiset lisenssijärjestelmät sekä matalan kynnyksen harrastustoiminnan tarjoaminen. Lisäksi selvityksessä esitettiin kuntatason toimenpiteeksi liikuntapaikkojen maksutonta tai nimellisiin korvauksiin pohjautuvaa käyttöä erityisesti lasten ja nuorten harrastamisen tukemiseksi.

Harrastustoiminnan aloittamisessa on tärkeää, että kunta tarjoaa matalan kynnyksen harrastustoimintaa. Eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä tuetaan lasten ja nuorten monipuolista harrastamista. Asiantunteva valmentaja tukee ja auttaa lasta ja/tai nuorta hänen kehittymisessään oli sitten tavoitteena kilpa- tai harrastustaso.

Silja Metsola
kaupunginvaltuutettu (KOK)

Nina Uski
kaupunginvaltuutettu (KOK)

Markku Välimäki
kaupunginvaltuutettu (KOK)

Jere Riikonen
kaupunginvaltuutettu (KD)

Jarmo Grönman
kaupunginvaltuutettu (KOK)

Reijo Mokka
varavaltuutettu (KOK)

Taru Tujunen
kaupunginvaltuutettu (KOK)

Juha Kittilä
varavaltuutettu (KOK)

Thai Quach
kaupunginvaltuutettu (KOK)

Pekka Malin
kaupunginvaltutettu (KOK)

Perttu Tuomaala
kaupunginvaltuutettu (KOK)

 

Kokoomus on valtakunnallisesti käynnistänyt #harrastustakuu –aloitteen kunnissa. Porvoon Kokoomus haluaa osaltaan osallistua aloitteeseen suuntaamalla aloitteen lasten ja nuorten ohjaamisen osaamiseen ja talkoolaisten sitouttamiseen seuratoiminnassa.