#kaikillehyvä

Valtuustoaloite: Jokisuiston nopeusrajoituksen muuttaminen

Esitän, että Porvoon kaupunki muuttaa jokisuiston nopeusrajoitusta siten, että nopeusrajoitus alkaa Kokonniemen kärjessä olevan vanhan kivilaiturin kohdalla.

Nykyisin nopeusrajoitus alkaa jo ennen Hamaria olevan lilla barlastholmenin kohdalla.

Nopeusrajoitus muutettiin alkamaan jo ennen Hamaria joitakin vuosia sitten. Perusteluna muutokselle oli Porvooseen johtavan väylän kapeus ja mataluus. Väylä Hamarista Kokonniemeen on ruopattu ja samalla levennetty kuluvan syksyn aikana joten edellisen muutoksen perusteet eivät enää ole relevantteja.

Nopeusrajoituksen poistaminen Hamarin ja Kokonniemen kärjen väliltä lisää merkittävästi veneillä liikkuvien turistien käyntejä Porvoossa.

Porvoossa 24.9.2018

Jarmo Grönman

Kaupunginvaltuutettu Kokoomus

Aloitteen muut allekirjoittajat ovat:

Nina Uski

Kaupunginvaltuutettu Kokoomus

 

Markku Välimäki

Kaupunginvaltuutettu Kokoomus

 

Juha Kittilä

Kaupunginvaltuutettu Kokoomus

 

Tom Blomqvist

Kaupunginvaltuutettu Kokoomus