#kaikillehyvä

Porvoon Kokoomuksen Kuntavaaliohjelma 2017

15220157_1393546284011662_4034942057050862431_n

Kaikille hyvä Porvoo tehdään yhdessä

Kuntavaaliohjelma-2017

Kokoomukselle on tärkeää ihmisten lähellä olevien palvelujen toimivuus ja korkea laatu. Maakuntauudistus muuttaa porvoolaisten elämää sosiaali- ja terveydenhuollon osalta. Kaupungilla on edelleen tehtävää koulutuksen, sivistyksen, kulttuurin, liikuntapalveluiden ja elinvoiman hyväksi. Porvoon Kokoomus haluaa Porvoosta sellaisen kaupungin kuin haluamme itsellemme ja jälkipolville rakentaa. Uudistetaan päättäväisesti, vastuullisesti ja jokapäiväisestä arjesta huolehtien ja ihmisten huolia kuunnellen. Tavoitteena on luoda viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö jokaiselle porvoolaiselle.

Kaupungin tehtävänä on kehittää perheiden tarpeita ja elämäntilannetta vastaavia vaihtoehtoja päivähoitopalveluihin, sekä kunnallisia että yksityisesti tuotettuja varhaiskasvatuspalveluja.

Terveet koulut ja oppimisympäristöt luovat edellytykset oppimiseen ja takaavat hyvät työskentelyolosuhteet niin koululaisille kuin opettajille. Hyvin järjestetty päivähoitokonsepti sekä terveet ja toimivat oppimisympäristöt mahdollistavat myös lapsiperheiden kiinnostuksen muuttaa Porvooseen unelmien kaupunkiin.

Toisen asteen koulutusuudistus tulee voimaan seuraavalla vaalikaudella. On tärkeää saada nuorille tutkinto ja sitä kautta heidät työelämään sujuvasti ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja nuorisotyöttömyyttä.

Porvoon Kokoomus on huolestunut opettajien jaksamisesta. Opettajien työn arvostus, työrauha ja turvalliset työskentelyolosuhteet ovat perusedellytyksiä kuten muissakin ammateissa. Opettajat osaavat ja ovat sitoutuneita, ja on tärkeää, että heidän työsuhteensa kun se vain on mahdollista, ovat vakituisia. Opettajien osaaminen ja koulutus pitää turvata tulevassa opetussuunnitelmassa täydennyskoulutuksella.

Porvoo laajenee ja rakentuu joen molemmille puolille. Porvoon kaupunki on laaja-alainen: toimiva ydinkeskusta, asuintaajama- ja teollisuusalueet, laaja maaseutu. Kaupunkia on kehitettävä kokonaisvaltaisesti ja kestävästi sekä huomioitava palvelu- ja työpaikkarakenteita suunniteltaessa asumisen, liikenteen, palvelujen, maankäytön ja elinkeinoelämän toimiva yhteys sekä teknologiset mahdollisuudet.

Porvoolla on merkittävä investointiohjelma koulu- ja päiväkotiverkon rakentamisessa. Kaupungin kiinteistöistä on pidettävä parempaa huolta ja ennaltaehkäistävä home- ja ilmastointiongelmia sekä tehostaa tilojen siivousta. Kaupungin kiinteistöjen kunnossa- ja huoltotöihin vaaditaan hyvää ja laadukasta ammattitaitoa, asiantuntijaosaamista ja ammattimaista hankintaa investointien ja korjaustöiden osalta.

Kokoomus ei kannata veronkiristyksiä. Tulosvastuuta pitää lisätä myös kaupungin viranhaltijoiden ja –toimijoiden palkitsemisessa koskien myös kaupungin tytäryhtiöiden johtoa. Porvoon talous saadaan kuntoon tehokkuudella, tuottavuudella ja tuloksellisella työskentelykulttuurilla.

Koulujen ja päiväkotien pihasuunnitelmissa on huomioitava liikkumisaktiviteetit eri-ikäisille lapsille ja innostettava lapsia liikkumaan välitunneilla sekä toimimaan ryhmissä, jottei kukaan jää ryhmän ulkopuolelle koulukiusaamisen tai syrjäytymisvaaran takia. Kokoomuksen tavoitteena on lisätä tunti liikuntaa jokaiseen koulupäivään lasten liikkumisen aktivoimiseksi.

Porvoossa on paljon puistoalueita ja näihin voidaan lisätä liikuntamahdollisuuksia rakentamalla toiminnallisuuksia esimerkiksi kuntoilulaitteita, jotka voivat olla yhteistä tekemistä koko perheelle. Liikuntapalvelut lisäävät hyvinvointia ja toimivat ennaltaehkäisevänä terveydenhoitona.

Urheiluseurat tarvitsevat tukiavustuksia harrastustoiminnan ylläpitoon ja mahdollistamiseen. Nykyisin koetaan haasteelliseksi saada talkoovoimia seurojen toimintaan mukaan ja vanhemmat kokevat epävarmuutta toisten lasten ohjaamisessa. Monet urheiluseurat tarvitsisivat enemmän myös asiantuntijoita, joita voisi saada kouluttamalla seuroille esim. C-valmentajatasoisia vetäjiä eri lajeihin. Olisi tärkeää että ne jotka ohjaavat lapsia, heillä olisi hyvät valmiudet ja sitoutuminen ohjata lapsia ja nuoria vastuullisesti.

Ruokailutottumuksilla on vaikutusta myöhempään terveyteen. Porvoon Kokoomus pitää tärkeänä, että Porvoon ruokapalveluissa hyödynnetään alueen lähiruokayrittäjien tarjontaa osana muuta ruokapalvelua ja tuetaan sitä kautta paikallisia yrittäjien toimintaa.

Kirjastolaitos on sivistyksen kulmakiviä Suomessa. Porvoon kirjasto on jokaisen kuntalaisen kohtaamispaikka. Kiertävä kirjastoauto alkaa olla tiensä päässä, joten on aika miettiä kyseinen palvelu uudelleen. Kirjastot muuttuvat yhä enemmän monipuolisiksi oppimisympäristöiksi ja kulttuuritiloiksi ja voivat toimia missä tahansa tiloissa.

Kokoomukselle on tärkeää, että palvelut ovat sen käyttäjiä lähellä, ja että ne ovat toimivat ja on toteutettu laadukkaasti. On tärkeää, että pyritään ennaltaehkäisevään ja tervejärkiseen tekemiseen hyvällä palveluasenteella joustavasti ja fiksusti uutta teknologiaa hyödyntäen tuomalla ne lähelle palvelujen käyttäjiä oli sitten kyseessä lapsi tai ikäihminen.

Kokoomukselle on tärkeää, että sote-reformi viedään maaliin saakka. Porvoolla on erinomaiset mahdollisuudet hyödyntää loistava sijaintinsa ja edistyksellinen osaamisensa niin yksityisten kuin julkisten palvelujen tuottajana terveyspalvelujen asiakkaille.

Porvoo on teknologian, teollisuuden ja kestävän kehityksen kaupunki. Porvoossa ovat syntyneet monet innovaatiot teollisuudessa ja teknologiassa mm. uusiutuvien polttoaineiden, sähköautoilun saralla sekä saariston ja merien suojelemisessa katastrofeilta. Tätä osaamista on tärkeää edistää ja tukea markkinoimalla kaupunkia teknologian ja kestävän kehityksen edelläkävijänä. Tämä osaaminen tukee myös pk-yrityksiä toimimaan alueella. Työpaikat luovat turvallisuutta, ehkäisevät syrjäytymistä ja vahvistavat kuntataloutta.