Yleinen

Kannanotto: Porvoon Kokoomuksella huoli kaupungin taloudesta

Porvoon Kokoomuksen vuoden 2016 alussa toimintansa aloittava hallitus nimesi uudet vastuuhenkilöt 14.12.2015 pidetyssä järjestäytymiskokouksessa. Puheenjohtajaksi vuosikokouksessa valittiin Silja Metsola. Uuden hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Joel Karvinen, sihteerinä jatkaa Anastasia Alén, samoin rahastonhoitajana Raija Tölkkö ja vaalipäälliköksi valittiin Anna Granfelt. Hallituksen muut jäsenet ovat Camilla Antas, Stefan Appel, Hilu Orava, Petri
Peltonen ja Nina Uski.

Yhdistyksen mielestä Porvoon taloustilanne huolestuttaa. Taloutta tehostavassa rakennetyöryhmässä syntyneitä päätöksiä ei vielä ole kuitenkaan viety toteutukseen, vaikka kaupungin organisaatiossa tarvitaan edelleen tehostamista ja tuottavuutta parantavia toimenpiteitä. Tämä tarkoittaa uuden teknologian käyttöönottoa, verkoston tiivistämistä, suurempia yksiköitä palvelujen toteuttamiseen tai palvelujen vientiä lähemmäs käyttäjiä sekä kolmannen sektorin sitouttamista mukaan tekemiseen.

Porvoon työttömyystilanne on kasvanut edelleen, erityisesti pitkäaikaistyöttömien ja nuorisotyöttömyyden osalta, kun taas vastaavasti muissa kunnissa on työttömyys pienentynyt edellä mainituissa ryhmissä. Työttömyysprosentti oli 10,3 % Porvoossa lokakuun lopussa. Nuoret tarvitsevat aktiivista ohjausta sekä yhteistyötä yritysten kanssa löytää ratkaisuja nuorten kouluttamiseen ja työllistymiseen.

Tuleva sotemuutos on nähty pelkona julkisten palvelujen yksityistämisellä. Tämä pitäisi myös nähdä mahdollisuutena uusista palveluista, ja jotka voivat toimia alan yhä kasvavana työllistäjänä ja mahdollisuus toimia yrittäjänä ja siten luoda uusia työpaikkoja.

Myös opetuksen ja yritysten välistä yhteistyötä on tiivistettävä ja kohdennettava ammattikoulutus niille aloille, joissa on parhaat työllistymisvaihtoehdot paikkakunnalla. Koulunsa keskeyttäneet nuoret ovat syrjäytymisvaarassa, joten on tärkeää saada heidät koulutuksen piiriin, ja kehitettävä toimintamalleja, joilla voidaan tukea monipuolista oppimista.

Porvoon Kokoomus ry
Silja Metsola
puheenjohtaja