Juha Aaltonen

Asiakasjohtaja
Porvoo

Lasten ja nuorten harrastaminen – Keskusta-alueen elinvoima.

Olen 42-vuotias, ja asumme perheeni kanssa Porvoon Huhtisissa. Perheeseen kuuluvat yrittäjä-vaimoni, 11-vuotias poika, sekä koira. Lapsuuteni ja nuoruuteni olen viettänyt Espoossa, ja olen muuttanut Porvooseen vuonna 2003.

Työssäni olen saanut toimia erittäin laajan ja monipuolisen henkilöverkoston kanssa. Vahvuuksiani ovat laajojen kokonaisuuksien hallinta ja johtaminen, sekä kannan aina vastuun päätöksistäni. Talouden tunnusluvut eivät ole minulle pelon aihe, vaan ratkaisuvälineitä.

Lasten ja nuorten hyvinvointi, liikkuminen sekä harrastaminen ovat sellaisia asioita, joiden kehittämisessä haluan olla aktiivisesti mukana. Lähivuosina tehdään merkittäviä päätöksiä tulevien vuosikymmenten tarpeisiin nimenomaan liikkumisen ja harrastamisen olosuhteiden osalta.

Lisäksi koen Porvoolla olevan vielä valtavasti potentiaalia olla paljon muutakin kuin upea Vanha Kaupunki. Keskusta-alueen elinvoiman kasvattamista tulee kiihdyttää lähivuosina merkittävästi. Elinvoimaisen keskusta-alueen elementit ovat helppo saavutettavuus, kukoistava ja monipuolinen yritystoiminta, sekä kaupunkilaisten viihtyvyys keskusta-alueella.

Vapaa-ajallani toimin Hunters Juniors -seuran puheenjohtajana, sekä olen myös Porvoon Hunters ry:n ja Itä-uudenmaan Urheiluakatemian hallituksen jäsen.

Uusimaan vaalikoneessa: https://www.uusimaa.fi/vaalikone/#/128/kandidaatti/24639

Ylen vaalikoneessa: https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2021/192/ehdokkaat/37298?lang=fi-FI

HS:n vaalikoneessa: https://www.vaalikone.fi/kunta2021/ehdokkaat/638/30621

Aaltonen Juha, Customer Director

Sport and hobbies for children and young people – The vitality of the City Centre.

I am a 42-year-old, and we live with my family in Huhtinen. The family includes my entrepreneur wife, an 11-year-old son, and a dog. My childhood and my youth I spent in Espoo and I moved to Porvoo in 2003.

Within my working career, I’ve got to work with a very wide and diverse personal network. My strengths are the management and leadership of large entities, and I always take responsibility for my decisions. For me, economic KPI’s are not a matter of fear, but a toolbox to create solutions.

The well-being, active lifestyle and hobbies of children and young people are things that I want to be actively involved in developing. In the coming years, significant decisions will be made for the needs of the coming decades, specifically regarding the conditions for sport and leisure.

In addition, I feel that Porvoo still has a huge potential to be much more than just the magnificent Old Town. Increasing the vitality of the city Centre area must be significantly accelerated in the coming years. The elements of a vibrant downtown area are easy accessibility, a thriving and diverse business, and the comfort of city dwellers in the downtown area.

In my free time, I’m Chairman of the board of Hunters Juniors, and I’m also a member of board in Porvoo Hunters and Itä-Uudenmaan Urheiluakatemia.