Erkki Naumanen

Ins. P.D. Kehityspäällikkö emeritus

Työurani, 37 vuotta, tein Neste Oy:ssä eri tehtävissä. Aluksi käyttöinsinöörinä, sittemmin tuotanto- ja kehitystehtävissä ja jäin eläkkeelle kehityspäällikön tehtävästä. Työurani aikana toimin eri hankkeissa asiantuntijana, tilaajan edustajana ja hankevastuisena. Sain vahvan koulutuksen ja kokemuksen eri projektien suunnittelussa ja hankkeistamisessa. Mielestäni mittavalla kokemuksellani olisi merkittävää hyötyä Porvoon kaupunginvaltuustossa erikoisesti nyt, kun kaupungissa päätetään merkittävistä hankkeista ja tulevaisuuden suuntaviivoista.

Olen kiinnostunut Porvoon kaupunkikehityksestä kokonaisuutena ja omaehtoisten liikuntapaikkojen järjestämisestä kaikenikäisille. Nuorison tärkeät ohjatut harrastus- ja kehitysmahdollisuudet ovat lähellä sydäntäni. Kannatan yhteistoimintaa kaupungin asioiden hoidossa.

Harrastuksiini kuuluu kuntoilu eri muodoissaan, kuten hiihto, juoksu, kuntoporrastreeni ja luonnossa vaeltaminen sekä kalastus. Keväisin ja syksyisin lintujen muuttojen tarkkailu on mielenkiintoinen harrastus.

Veteraani-/ perinnetoiminta ovat minulle tärkeitä Porvoossa, samoin veteraanien ja ikäihmisten hyvinvointi niin, että he voisivat viettää mahdollisimman pitkään laadukasta elämää kodeissaan.

Vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä olen toiminut yli 15 vuoden ajan ja ollut kiinteässä yhteistyössä eri yhteisöjen kesken, niin suomen- kuin ruotsinkielisten, samoin veteraanityössä. Olen yhteyshenkilönä  Porvoon kaupungin veteraaniasiain neuvottelukunnassa.