#kaikillehyvä

Seniorit tarvitsevat digitukea

Verkossa asiointi lisääntyy jatkuvasti. Yhteiskunnassamme on kuitenkin suuri joukko ikäihmisiä, jotka eivät osaa käyttää digitaalisia palveluita.

Porvoossa järjestettiin 21.1.2017 ikäihmisten digitaalinen kahvila, joka sai erittäin paljon kiitosta. Monet saivat konkreettista apua ja neuvontaa. Tämä tapahtuma osoitti, että tällaisella tapahtumalla on tarvetta ja toivottavasti vastaavanlaisia tilaisuuksia järjestetään jatkossakin.

SOTE tuo tullessaan monenlaisia muutoksia ja edellyttää mm. digitaalisten palveluiden käyttöä ja hallintaa. Eräs tällainen on esim. Virtuaalisairaala. Kyseessä on yliopistosairaaloiden kehittämishanke, jossa HUS on myös mukana. Tarkoituksena on kehittää asiakaslähtöisiä digitaalisia terveyspalveluja, tarjota tukea, tietoa ja hoitoa potilaille sekä työkaluja ammattilaisille. Digitaaliset palvelut täydentävät hoitoketjuja ja sopivat hyvin ihmisen elämänlaadun, elintapojen ja oireiden seuraamiseen ennen hoitoa ja hoidon aikana sekä seurantavaiheessa. tähän kaikkeen tarvitaan mm. it-osaamista.

Virtuaalisairaala on vain yksi esimerkki tulevaisuuden digitaalisista palveluista. Yhä enemmän asioiden hoito tapahtuu verkossa. Kotona asuu paljon ikäihmisiä, jotka tarvitsevat apua päivittäisissä askareissa. Miksi he eivät voisi saada apua kotiin myös digitaalisissa palveluissa. It-tukihenkilö voisi mennä kotiin heidän luokseen ja antaa  ohjausta ja neuvontaa. Eräs ikäihminen on todennutkin: ”Netti helpottaa elämää monella tavalla ja somessa ei ole koskaan yksin.”

Irmeli Hoffren (KOK)
sairaanhoitaja
kuntavaaliehdokas nro 61